Powernetic BV, gevestigd te Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam (hierna te noemen “Powernetic” of “Wij”). Powernetic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt. Jouw privacy is voor Powernetic van groot belang. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we van jou hebben en bewaren. Als je vragen hebt, of precies wilt weten wat we van jou bijhouden, neem dan contact op met onze klantenservice.


Contactgegevens

Powernetic BV
Keizersgracht 391 A, 1016 EJ Amsterdam
E: support@powernetic.nl
T: +31 20 211 19 77
KvK nummer: 82087385

Hieronder zullen wij per onderdeel uitschrijven welke gegevens wij verzamelen, waarom wij ze verzamelen en hoelang wij deze bewaren.


Hosting

​De website van Powernetic draait op een eigen (dedicated) server. Bij het bezoek aan onze website worden (geautomatiseerd) gegevens verzameld over jouw bezoek. Dit zijn onder andere je IP-adres en informatie over je browser en besturingssysteem. Deze gegevens worden verzameld ten behoeve van de werking van het hostingplatform. We gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om aanvallen op ons platform te detecteren en af te wenden. Deze gegevens worden automatisch na 3 maanden verwijderd.


Notities

​Het kan voorkomen dat een van onze medewerkers tijdens een gesprek notities maakt van het gesprek. Dit doen wij om bij een volgend gesprek te kunnen teruglezen wat er is besproken. Deze gegevens blijven bewaard zolang je klant van ons bent en anders tot maximaal 5 jaar.


Social Media

Als je ons volgt op de beschikbare social media kanalen dan stem je in met de voorwaarden van het social media platform.

Ook kan het zo zijn dat je via het social media account contact met ons opneemt. In dat geval kan het zo zijn dat jouw bericht wordt gekoppeld aan je gegevens in ons systeem om jou zo in de toekomst ook beter te kunnen helpen.

​Wij kunnen ook adverteren op de social media platformen. In dat geval worden advertenties getoond op basis van de gegevens die je op het platform hebt ingevuld. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je je het beste richten tot het betreffende social media platform.


E-mail

Als je ons een e-mail stuurt dan kan het zo zijn dat deze persoonsgegevens bevat. Deze bevat bijvoorbeeld de volgende gegevens:​

 • Je e-mailadres
 • Het IP-adres van de verzendende partij
 • Het tijdstip waarop de e-mail is ontvangen
 • Het onderwerp van de e-mail
 • De inhoud van de e-mail (welke eventueel door jou opgegeven persoonsgegevens kan bevatten)
 • Eventueel aanvullende (meta/headers) informatie over de e-mail

Een e-mail kan eventueel gekoppeld worden aan je account om zo te zorgen dat wij u in de toekomst beter kunnen helpen. Daanaast kan het zo zijn dat je e-mail door een geautomatiseerd systeem wordt gehaald om te controleren of het een ongewenst (SPAM) bericht is.


Verstrekken aan derden

​Jouw contactgegevens kunnen wij in sommige gevallen aan derden verstrekken om deze partij in staat te stellen contact met je op te nemen. Zo zou het kunnen zijn dat wij een wettelijke verplichting hebben om je (persoons)gegevens aan derden te verstrekken. (bijvoorbeeld op vordering van een Officier van Justitie, de tenuitvoerlegging van een rechtelijke beslissing of in het kader van verplichtingen in het kader van de Belastingwet). En wij kunnen bijvoorbeeld een administratieve verplichting hebben (bijvoorbeeld het voeren van onze boekhouding).


Contactformulier

​Met het contactformulier kan jij ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je naam, e-mailadres, IP-adres, en overige (persoons)gegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat jij tevreden bent met onze reactie en indien van toepassing tot het einde van onze klantrelatie of indien jij geen klant bent tot maximaal 24 maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.


Sollicitaties

Als je bij ons solliciteert dan ontvangen wij van jou je CV. Je CV bewaren wij totdat de functie waarop je solliciteert is vervult. Mocht onze keuze op jou vallen dan kan het zo zijn dat je CV wordt toegevoegd aan je medewerkersdossier. Deze blijft minimaal bewaard zolang je bij ons in dienst bent of langer als wij daar wettelijk toe verplicht zijn.


Cookies

Onze website gebruikt geen cookies.


Beveiliging

Powernetic neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om je privacy te beschermen, nemen wij onder meer de volgende maatregelen:

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jouw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Powernetic en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

​Jij hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Indien je aanspraak wenst te maken op één of meerdere van jou rechten dan kun je dit verzoek schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, indienen via support@powernetic.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek langs elektronische weg.

Mocht jij je gegevens schriftelijk per post willen ontvangen dan behouden wij ons het recht voor hier in redelijkheid (kopie)kosten voor in rekening te brengen.


Klacht indienen

Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen of hebben geholpen dan hopen we dat je ons dit kenbaar maakt via support@powernetic.nl of telefonisch op 020 214 63 37 zodat we met jou tot een passende oplossing kunnen komen.

Wijzigingen

​Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zullen wij onze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. Wij adviseren u dus ook om deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Laatste wijziging: 1 december 2020